СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

На 18.09.23 педагогическия съветник Аделина Иванова работи  с 6 „в“ клас по темата „Свобода и отговорност на гражданите“, като част от темите по гражданско образование. Учениците работиха първоначално самостоятелно, а впоследствие и по групи. Основната цел беше да се формира умение за собствено мнение, като се спазваха правилата на взаимно изслушване, уважение на чуждото мнение и умения за защита на тезите.

Учениците презентираха пред класа резултатите от работата си.

Аделина Иванова-педагогически съветник

Вашият коментар