СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

На 18.09.23 педагогическия съветник Аделина Иванова продължи работата по класове по темата „Свобода и отговорност на гражданите“, като част от темите по гражданско образование.

Основната цел беше да се формира умение за собствено мнение, като се спазваха правилата на взаимно изслушване, уважение на чуждото мнение и умения за защита на тезите.

Единствените „устройства“, с които учениците работиха бяха техните умове .

Учениците презентираха пред класа резултатите от работата си.

Аделина Иванова-педагогически съветник

Вашият коментар