Занимания по интереси по наредбата за приобщаващото образование

2020/2021 учебна година

Спортни игри 1 клас, ръководител Веселин Пинелов.
Колективни спортове.

Вълшебният свят на математиката 1в клас, ръководител Марио Венчев. Групата работи по направление Математика.

Сръчни ръце 1г клас, ръководител Аделина Йорданова. Групата работи по направление Домашен бит и техника

Сръчни ръчички 2б клас, ръководител Чавдар Атанасов. В работата на групата се предвижда използване на образователни учебни платформи; включване на интерактивни методи и пособия и работа с мултимедийни продукти, с цел обогатяване и разширяване знанията на учениците за изобразителното изкуство

Здравословно хранене 2в клас, ръководител Аделина Теофилова. Изграждане на здавословни навици за хранене.

Магията на математиката 4в клас, ръководител Габриела Стефанова. Дейността ще спомогне за затвърдяване на знанията на учениците по математика, за усъвършенстване логическото им мислене, ще ги мотивира за участия в математически състезания.

Математика 4г клас, ръководител Весела Благоева. Решаване на практически задачи и със занимателен характер.

Гражданско образование 6 клас, ръководител Мая Бориславова. Учениците зачитат значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство

Млад литератор 6 клас, ръководител Даниела Йорданова. Да се развият лингвистичните компетентности на учениците и интелектуалните им способности чрез съчетаване на слово, танц и музика

Математика игра 6в клас, ръководител Веселина Здравкова.
Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

Математика, ура! 6г клас, ръководител Веселина Здравкова.
Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

Математиката около нас 6 клас, ръководител Елена Николова.
Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците

Математика за всеки 7а клас, ръководител Веселина Здравкова. Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците. Подготовка за НВО.

Математическа мозайка 7б клас, ръководител Елена Николова. Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците. Подготовка за НВО.

Математиката – лесна и полезна 7в клас, ръководител Елена Николова. Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците. Подготовка за НВО.

Млад творец 7 клас, ръководител Даниела Йорданова. Проектиране, моделиране и модифициране на светове с помощта на словесното изкуство с цел развиване на креативното мислене у учениците, на емоционална им памет и формиране на лингвистични компетентности, необходими за бъдещата им реализация в живота.

Знам и мога 7 клас, ръководител Цветелина Руменова. Чрез забавни занимания и упражнения,  използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, разсъжденията, да се усъвършенстват знанията на учениците. Подготовка за НВО.

2019/2020 година

  1. Емоционална ителигентност 2 клас, ръководител Юлияна Генадиева . Учебното съдържание по гражданско образование за втори клас е разширена подготовка и е представено в три обобщени теми: „Аз и моят свят“, „Аз и светът на възрастните“ и „Български религиозни празници и обичаи“. Дава примери и описва поведения на сътрудничество. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията

2. Семейство и ценности 2 клас, ръководител Боряна Валентинова

Учениците зачитат значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство

3. Аз обичам математиката 3 клас, ръководител Валентина Найденова

Учениците от трети клас ще затвърждават знанията си по учебния предмет математика и ще развиват креативността си. Работата ще бъде организирана така, че да спомогне и усъвършенства логическото мислене на учениците, както и уменията им за разрешаване на проблемни ситуации и работа в екип. Заниманията по интереси в избраната област ще представляват мотиватор за участие в математически състезания.

4. Семейни ценности 3 клас, ръководител Ива Маринова

Отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора

5. Математика 3 клас, ръководител Весела Благоева

 Решаване на практически задачи и със занимателен характер.

6. Математиката е на всякъде 4 клас, ръководител Ива Лазарова

Дейността ще спомогне за затвърдяване на знанията на учениците по математика, за усъвършенстване логическото им мислене, ще ги мотивира за участия в математически състезания.

7. Светът на математиката 4 клас, ръководител Марио Венчев

Групата има основна цел разширяване на знанията и затвърдяване на уменията за решаване на математически задачи съобразени с учебното съдържание включено в учебната програма по математика за 4 клас

8. Математиката лесна и интересна 4 клас, ръководител Аделина Йорданова

Групата има основна цел разширяване на знанията и затвърдяване на уменията за решаване на математически задачи съобразени с учебното съдържание включено в учебната програма по математика за 4 клас

9. Аз мога, аз знам 5 клас, ръководител Даниела Йорданова

Словесно и танцово изкуство

10. Сръчни ръце 5 и 6 клас, ръководител Мая Бориславова

Формиране на умения за ръчно плетиво и изработване на българска шевица

11. Математиката и аз 7 клас, ръководител Веселина Здравкова

Заниманията с ученици, които проявяват интерес в часовете по математика. Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

12. Фантазия 7 клас, ръководител Даниела Йорданова

Проектиране, моделиране и модифициране на светове с помощта на словесното изкуство с цел развиване на креативното мислене у учениците, на емоционална им памет и формиране на лингвистични компетентности.

Официален сайт на училището