Полезни връзки

Националната телефонна линия за деца

Националната телефонна линия за деца е изградена и поддържана в изпълнение на разпоредбите на чл.17 а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца. Линията е с хармонизиран европейски телефонен номер 116 111.

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

1.Е-mail: obhvat@mon.bg.

Национална педагогическа мрежа https://pedagogika.nacid.bg/


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет.

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – 12 идеи за родители в КОВИД криза, достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Официален сайт на училището