Олимпиади и национални състезания 2023/2024


1.Изкуство – „ТАРАЛЕЖ- И“– дата на състезанието 10.2022г.


2.Общество –„ТАРАЛЕЖ- О“- дата на състезанието 20.11.2023г.


3.Природа –„ТАРАЛЕЖ- П“– дата на състезанието .12.2022г.


4.Математика IV – VII клас – дата: 09.12.2022г начало 9:00

5.Компютърно моделиране – IV клас – дата: 10.12.2022г начало – 9:00

Информационни технологии
V – VII клас – дата: 14.12.2022г – начало 14:00

География V-VII клас – дата:07.01.2023г начало 9:00

Олимпиада „Знам и мога“ 4 клас – 2023-2024

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Отборът по география и икономика – областен кръг

Второ място – първа възрастова група – Александра Иванова от 5 б клас
Трето място – първа възрастова група – София Матей от 5 г клас
Трето място – трета възрастова група – Самуил Виденов от 7 а клас

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – ТАРАЛЕЖ
I, II, III, IV КЛАС

1.Изкуство – „ТАРАЛЕЖ- И“- дата на състезанието 18.10.2022г.
2.Общество -„ТАРАЛЕЖ- О“- дата на състезанието 18.11.2022г.
3.Природа -„ТАРАЛЕЖ- П“- дата на състезанието 14.12.2022г.


4.Български език -„ТАРАЛЕЖ- Б“- дата на състезанието 24.01.2023г.


5.Математика -„ТАРАЛЕЖ- М“- дата на състезанието 27.02.2023г.


6.Английски език -„ТАРАЛЕЖ- АЕ“- дата на състезанието 22.03.2023г.


7.Комбиниран -„ТАРАЛЕЖ- К“- дата на състезанието 27.04.2023г.

Протокол с резултати от състезание „Таралеж“ модул Обществени науки

ОБЩИНСКИ КРЪГ

1.Компютърно моделиране – IV клас – дата: 03.12.2022г

2. Компютърно моделиране IV клас – областен кръг- 18.02.2023г.


2.Математика IV – VII клас – дата: 10.12.2022г

Резултати от олимпиадата по математика


3.Информационни технологии
V – VII клас – дата: 15.12.2022г


4.Астрономия V-VI , VII- VIII клас дата: 06.01.2023г


5.История V – VII клас – дата: 07.02.2023г
6.Физика V-VII клас – дата: 14.01.2023г


7.География V-VII клас – дата:15.01.2023г


8.Ключът на музиката IV-VII клас – дата:20.01.2023г
9.Знам и мога IV клас – дата:21.012023г
10.ХООС VII клас – дата:21.01.2023г


11.Бел V-VII клас -дата:22.01.2023г


12.Биология VII клас – дата:28.01.2023г
13.Техническо чертане VII- VIII клас – дата:04.02.2023г


14.БДП -Училищен кръг V-VII клас 10.02.2023гОБЛАСТЕН КРЪГ

Музика IV- VII клас – 17.02.2023г
Компютърно моделиране IV клас -18.02.2023г
БДП Общински кръг V-VII клас -24.02.2023г


Гражданско образование I-IV , V-VII клас 25.02.2023г

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ -2021/2022г.

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02 /събота/ от 9:00 ч.
Учениците да бъдат в сградата на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ не по-късно от 8.30 ч. на 12.02.


Химия и опазване на околната среда 12.02.22г. – начало 14:00ч. в ПГТС „Арх. Й. Миланов“

Астрономия 13.02.22г. начало 14:00ч. в ПГТС „Арх. Й. Миланов“

БЕЛ 06.03.22г.- начало 9:00ч. в ОУ „Св.Иван Рилски“

Физика 19.02.22г. – начало14:00ч. в ПГТС „Арх. Й. Миланов“

География и икономика 26.02.22г. – начало 9:00ч в V СУ „П. Р. Славейков“

Биология и здравно образование 20.02.22г. – начало 9:00ч.в ПГТС „Арх. Й. Миланов“

Знам и мога 26.02.22г. – начало 9:00ч. СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“

История и цивилизации 27.02.22г.- начало 9:00ч . в X ОУ „Алеко Константинов“

Техническо чертане 12.03.22г.- начало 9:00ч в ОУ „Св.Иван Рилски“

„Ключът на музиката“ 18.02.22г. – начало 9:00ч в X ОУ „Алеко Константинов“

Компютърно моделиране 19.02.22г. – начало 9:00ч в X ОУ „Алеко Константинов“

БДП 15.05.22г.
начало 9:00ч
в X ОУ „Алеко Константинов“

ОБЩИНСКИ КРЪГ
Компютърно моделиране – 05.12.2021г. -начало-9:00ч
Математика – 11.12.2021 г. – начало 9:00ч
Физика и астрономия – 09.01.2022 г.- начало 9:00ч
История и цивилизации – 15.01.2022 г.- начало 9:00ч
Химия – 16.01.2022 г.- начало 9:00ч 
Ключът към музиката“ – 21.01.2022 г.- начало- 9:00ч 
Знам и мога“ – 22.01.2022 г. – начало 9:00ч
География – 22.01.2022 г. – начало 9:00ч
БЕЛ – 23.01.2022 г. -начало 9:00ч
Биология – 29.01.2022 г. – начало 9:00ч

Протокол с резултатите на ученици явили се на Национално състезание „Таралеж“ Комбиниран 2021/2022г.

Протокол с резултатите на ученици явили се на Национално състезание „Таралеж“ Модул Английски език 2021/2022г.

Протокол с резултатите на ученици явили се на Национално състезание „Таралеж“ Модул Математика 2021/2022

Протокол за резултатите на ученици явили се на олимпиада по Компютърно моделиране

Протокол за резултатите на ученици явили се на олимпиада  «Знам и мога»  ІV клас  общински  кръг – учебна 2021/2022г

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по БЕЛ


Протокол за резултатите отКлючъткъммузиката

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по Биология

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по История и цивилизации
Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по География и икономика
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по астрономия
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

Резултати от национално състезание „Таралеж“, модул Български език и литература 2021/2022г.


Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда VII – клас


Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по Физика VII – клас

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиада по МАТЕМАТИКА 2021/2022г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

Национален кръг на олимпиадата  по история

Националният кръг на олимпиадата  по история
ще се състои на 12 юни от 9:00 ч. 


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП –
Общински кръг

На 16.04.2021г ще се проведе общински кръг на Националното състезание по БДП от 13.30 часа


Европейско кенгуру

Ще се проведе на 15 април за учениците от 5, 6 и 7 клас. 
Националният кръг на Европейско кенгуру е на 29 май. 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ през учебната 2020/2021 година

Протокол с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 2020/2021г.

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020/20
Протокол за резултатите на учениците,участвали в областния кръг на олимпиадата по ФИЗИКА 2020/2021г. 7.клас
Протокол за резултатите на учениците явили се на олимпиадата по ХООС в област Перник

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

На 18.03.2021г. от 12.00ч ще се проведе математическо състезание – Европейско кенгуру

Желаещите ученици да подадат заявления за участие и декларация за информирано съгласие на класните си ръководители в срок до 05.03.2021г.

1 и 3 клас – стая 307
2 и 4.клас – стая 306
5,6 и 7.клас – стая 305

Отговори на задачите за I, II, III и IV клас на Европейско кенгуру, проведено на 18.03.2021г.

Олимпиада по БЕЛ – ОБЛАСТЕН КРЪГ- 2021Г.
Протокол за резултатите на учениците от 5. и 6. клас

ПРОТОКОЛ НА УЧЕНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ ПО БЕЛ 20.02.2021г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ през учебната 2020/2021 година

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

Резултати на учениците от възрастови групи IV – VI клас от областния кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА през учебната 2020-2021 година

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ И КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИТЕ СА НА СЪСТЕЗАНИЕТО „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА IV КЛАС ОБЩИНСКИ КРЪГ- УЧЕБНА 2020/2021Г.
Олимпиада по Математика

Уважаеми родители и ученици,

уведомявам Ви, че на 16.01.2021г. ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика САМО за IV клас.

Официален сайт на училището