Съобщение

На 28.11.2016 година от 17.30 часа в учителската стая  на Х ОУ „Алеко Константинов“ ще се проведе сбирка за създаване на Oбщестен съвет към училището.

В изпълнение на чл. 19, ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,на 30.01.2020 г. от 17,30 ч. в учителската стая ще се проведе заседание на обществения съвет към Х ОУ „Алеко Константинов“ гр.  Перник.

Официален сайт на училището