Съобщение

       На 28.11.2016 година от 17.30 часа в учителската стая  на Х ОУ „Алеко Константинов“ ще се проведе сбирка за създаване на Oбщестен съвет към училището.

Официален сайт на училището