НОВО НАЧАЛО В ДЕСЕТО УЧИЛИЩЕ Модули по книжката“Близо до животните“

Работа по модули свързани с отговорностите на хората към животните започва в десето училище.Книжки с разработени модули по различни теми, свързани с опознаването на домашните любимци, с чувствата им и с тези на бездомните животни са осигурени за децата от първи до четвърти клас.

Днес темата бе за бездомните животни. Работихме в екип с г-жа Таня Георгиева – класен ръководител и г-жа Цветелина Иванова – възпитател ЦДО.Децата от 1“б“ клас непрекъснато споделяха впечатления от видяното по улиците и тяхната потребност да бъдат изслушвани по тази тема се оказа наистина сериозна.

Повечето от децата имат домашни любимци и с желание разказваха за тях.

След работата по темата на децата им бе предложено да нарисуват каквото желаят по темата.

Накрая бе дадена и домашна работа за деца и родители на тема : “Какво чувстват бездомните животни?“

 

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар