НАГРАДИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ КОНКУРС „КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС И КАК РЕГУЛИРА ОБЩУВАНЕТО“

На 8.11.23 г бяха връчени награди на ученици, взели участие с есета и проекти по тема, която е предизвикателство както за възрастни, така и за деца. Често в обществото се прекрачват правила и норми и се постъпва според това, какво е желанието на човек, а не според това какви са правилата и етичните норми на  поведение .Етиката в отношенията е това, което ги съхранява, развива и прави така, че всеки да се чувства уважен ,равнопоставен и признат.

Предизвикателството по тази тема беше голямо, но наградените го приеха и направиха прекрасни проекти и текстове.

Ученици от ученическия съвет съдействаха за активизиране на участниците по класове. През този месец на подготовка децата бяха подкрепяни от г-жа Аделина Иванова-педагогически съветник, г-жа Боряна Арсова и г-жа Стела Сотирова.

Директорът на училището г-жа Стефанова връчи на всеки участник грамота за  „ЗА АКТИВНО И ТВОРЧЕСКО УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ КОНКУРС:„КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС И КАК РЕГУЛИРА ОБЩУВАНЕТО“ ОРГАНИЗИРАН ОТ  УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ X -ТО ОУ  „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР.ПЕРНИК.Тя благодари на участниците в конкурса,както и на екипа, работил с децата и отправи силни послания към всички тях.

Участници:

  1. Ален Лазаров – 5. г
  2. Борислав Бойчев – 5. в
  3. Теодор Владимиров – 5. г
  4. Мадлен Аспарухова – 5. а
  5. Ванеса Дерлипанска – 7.а
  6. Сияна  Симеонова – 7. а

Присъстваха и представителите на Ученическия съвет от същите класове.

Вашият коментар