МОДУЛ ОТ КНИЖКАТА „БЛИЗО ДО ЖИВОТНИТЕ“ В 3в „КАКВО ЧУВСТВАТ ЖИВОТНИТЕ?“

 

 

Много интересни резултати даде задачката към учениците с класен ръководител г-н Марио Венчев по време на проведения модул, свързан с опознаване на животните.Децата написаха какво чувстват хората и какво чувстват животните.Изводите, които направиха са, че чувствата и емоциите като болка, тъга, самота, радост, щастие и потребност от сигурност са общи.Единствената разлика, която се появи бе, че хората изпитват завист.В двата списъка присъстваше  и „малтретиране“, което е повод да се замислим относно чувството за сигурност на децата в света, в който живеем.Децата участваха и в ролеви игри, в които изобретяваха ситуации.Желаещите бяха изключително много.

Има домашно и за родителите, което трябва да направят заедно с децата и то е – да обсъдят заедно темата в къщи.На децата предложихме да направят и рисунки по темата.

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар