Мерки

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители – от 16.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб Ви уведомяваме, че учебните занятия в Х ОУ „Алеко Константинов“ се прекратяват до 29.03.2020 г. От понеделник 16.03.2020 г. започва обучение от разстояние.

Уважаеми ученици, времето прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. 

Уважаеми родители, учителите ще имат връзка с вас чрез електронните дневници и чрез родителските групи, в които сте включени. Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. 

Вашият коментар