контакти

076 67 08 50

076 67 09 50

email: x_ou@abv.bg

Официален сайт на училището