контакти

Адрес: гр. Перник, кв. Изток, ул. „Клемент Готвалд“ № 2

Телефон:

Директор: +359 (0)76 670 850

Канцелария: +359 (0)76 670 950

E-mail: info-1403205@edu.mon.bg

Официален сайт на училището