ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ – ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

В 6 „в“ клас се проведе занимание, свързано с кариерното развитие на учениците.Темата бе свързана с това, учениците да изберат професия и да мислят върху въпросите: „Какви личностни качества са необходими за тази професия?“, „Какви трудности и предизвикателства поставя професията и как се преодоляват“

Този начин на работа при избора на професия е нов за учениците.След като бяха мотивирани да проявят креативност и да търсят примери в практиката те разработиха темата успешно.Много от тях се надпреварваха да разказват за професиите на родителите си и какви трудности те са срещнали.Дискусията бе невероятно оживена и учениците пожелаха да се продължи темата.Удоволствието от свършената работа се вижда на снимките!

 

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар