ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЖИВЕЯ В БЪЛГАРИЯ?

На 11.12.2012г се проведе групава работа по тази важна за учениците тема.Идеята за нея бе на преподавателя по български език и литература в 10-то ОУ, г-жа Ангелинка Димитрова. Учениците работиха толкова вдъхновено, че умората .им от проведените през деня часове отстъпи на креативността им и потребността да изразят своите причини да живеят тук – в България.От четирите екипа общо излязоха около 70 причини.Въпреки, че някои се припокриваха това бе невероятен резултат, с който е добре и ние възрастните да си сверим часовниците.

Изводът е ясен – има необходимост от такива разговори с децата, които да преминават през общуването им в екипи и представянето им пред целия клас, където да получават стимулираща обратна връзка от съучениците си.

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар