Заедно ще успеем

На 1. октомври се проведе родителска среща на тема „Заедно ще успеем“ по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Участието в националната програма подпомага училището в постигането на една от основните ни цели – привличането на родителите в училищния живот на децата им за постигане на успешна адаптация и социализация на учениците в училищната среда.

„Няма да успеем да се ориентираме в сложната среда на бъдещето, ако се взираме отчаяно в огледалото за обратно виждане. За да успеем, трябва да разчупим клишетата“.

„Вие, вашето дете и училището“, сър Кен  Робинсън.

Вашият коментар