„Заедно срещу цигарите“

 

       Проектът „Заедно срещу цигарите“, изготвен от учениците от V б клас с класен ръководител Мая Бориславова бе допуснат в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

       Работата по проекта ще започне от 5 януари и ще продължи да юни 2017 г. Основан цел на проекта е информираност на децата за рисковете за здравето, свързани с активното и пасивно пушене, за да съумеят с времето да изградят непримиримост към тютюнопушенето у подрастващите. Посланието „Заедно срещу цигарите“ да стигне до повече деца и възрастни, обединявайки ги в желанието за разумен, модерен и здравословен живот без цигарен дим.

Вашият коментар