Заедно срещу езика на омразата

Придобиване на умения за обсъждане на проблемни ситуации, изграждане на ефективна работа в екип и активно участие на децата във формиране на кратки и ясни правила бяха целите на заниманието в ІV.а клас, с класен ръководител г-жа Лозанова. С интересни игри и задачи, с разглеждане на различни ситуации те изведоха и приеха правила за работа в класа. Заниманието завърши с добро настроение и демонстрация на позитивни взаимоотношения. gallerydscn7948dscn7958dscn7956dscn7955dscn7949

Вашият коментар