ЖИВОТНИТЕ СЪЩО ЧУВСТВАТ ТРЕНИНГ ВЪВ 2 „А“ КЛАС

    

 

Изследвания в световен мащаб показват, че жестокостта към животни в по-късен етап довежда и до жестокост към хора.В този смисъл възпитанието на децата в хуманност трябва да започва още в ранен етап от тяхното развитие.

На 28.11.18 г се проведе тренинг по темата в класа на г-жа Даниела Лозанова.През много интересни ролеви игри, свързани с невероятно позитивни емоции децата се научаваха, че животните също като нас имат чувства и потребност от грижа.Така децата се възпитават в отговорно отношение, което е важно за израстването им като пълноценни личности.

След завършване на тренинга на тях им бе предложено да нарисуват картини по темата.За родителите имаше домашна работа и на слудващия ден децата споделяха.

 

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар