Ден на християнското семейство в 3б клас

Учениците от 3. „б“ клас подготвиха апликирана с природни материали рамка за снимка.За Деня на христианското семейство ще изненадат родителите със своите изработки „Аз 

 моето семейство“и любимата им семейна снимка в нея.

Вашият коментар