Групов тренинг „Причини за замърсяването на водата, почвата и въздуха.Изработване на семейни правила за опазване на околната среда 5„а“ клас

Изключително важно е децата и учениците  да бъдат сензитивни по темата, свързана с качеството ни на живот и опазване на околната среда. Още по-важно е да се изследват техните наблюдения за това, кой и как замърсява природата, да им се даде възможност да изработят свое виждане и предложение за промяна на унищожителните действия спрямо нея.

В тренинга децата работиха по групи.Всяка група беше семейство, в което се изработваха семейни правила за опазване на природните ресурси.Както винаги работата протече ползотворно и бе вплетено неотразимото чувство за хумор.

 

Аделина Иванова – психолог

Вашият коментар