БДП

Предстои изграждане на площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата

Х ОУ „Алеко Константинов“ спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. До края на календарната 2020 година в двора на училището ще бъде оборудвана площадка, където ще се провеждат на открито занимания по БДП. Всички ученици от ПГ, Начален и Прогимназиален етап ще могат да се обучават в часовете, определени за тези занимания. Осъществяването на модула ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата.

Официален сайт на училището