БДП

План на УК по БДП

Национално състезание по БДП 2023 г. – Ботевград

На 10 юни 2023 г. в град Ботевград се проведе Националното състезание по Безопасност на движение по пътищата. Участваха 20 отбора от ученици от цялата страна.

Състезанието се проведе в два етапа. Първия беше писмена част в която учениците решаваха изпитни листовки свързани с правилата за безопасност на движение по пътищата.

Втората част бе практическа. С подходяща екипировка момче и момиче от всеки отбор преминаваха трасе осеяно с различни препядтствия.

По време на двата етапа от състезанието учениците бяха зорко наблюдавани от служители на МВР следящи за правилно изпълнение на поставените цели и задачи.

Отбора на 10 ОУ „Алеко Константинов“ се класира на 11 място, но си обеща следващата година едната единица да отпадне и да бъде на 1 място.

Национално състезание по БДП – Областен кръг

На 29.04.2023 г., в Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник,  се проведе областен кръг на Национално състезание по Безопасност на движението по пътищата (БДП) –  възрастова група 5 – 7 клас.

Кръгът от състезанието се проведе в две части: писмен тест и практически тест.

Отборът с ръководител Адриан Кралчев се класира на първо място и ще представи нашето училище в Национален кръг на Националното състезание по БДП.

Поздравления за труда, усилията и себераздаването на екипа, преподаватели и ученици!

Успех в Националния кръг на състезанието!

– – –

На 25.04.2023 г. се проведе заключително занятие по БДП – състезание с велосипеди за учениците от 5 и 6 клас. След оспорвана надпревара, учениците получиха своите грамоти:

Първо място за учениците от 5а и 6в клас.

Второ място за учениците от 5в и 6 г клас.

Трето място за учениците от 5 г и 6а клас.

Четвърто място за учениците от 5б и 6б клас.

Национално състезание по БДП – Общински кръг

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се организира и провежда в изпълнението на държавната политика по БДП, насочена към насърчаване на учащите се към безопасно и културно поведение на пътя и е включено в календара на МОН  за ученическите олимпиади, националните състезания и  националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година. Основна цел на състезанието е подпомагане на възпитаването и обучението на учениците за спазването на правила и  формирането на култура за безопасно поведение на пътя.Национално състезание по БДП – Училищен кръг 2023 година

Националното състезание по БДП подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.

Чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез провеждането на състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението в системата на предучилищното и училищното образование. В училищния кръг взеха участие ученици от V – VII клас

Участие на Х ОУ „Алеко Константинов“ в образователен онлайн тест по пътна безопасност за деца

Организатори на инициативата са ГД „Национална полиция“ МВР, Асоциация на българските застрахователи и Гаранционен фонд. С тази дейност България се включва в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“, която обединява държавни органи и организации за безопасност на движението по пътищата, застрахователни асоциации и образователни институции от Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Играта-тест „Без грешки на пътя“ се провежда з-а втори път, като първото издание през 2021 г. предизвика голям интерес и събра близо 13 000 участници от цялата страна.

Образователният онлайн тест е ориентиран към малките участници в пътното движение и е свободно достъпен чрез сайта на АБЗ https://roadsafetyiq.abz.bg/ в периода 16 ноември – 7 декември 2022 г.

Х ОУ „Алеко Константинов“ участва и получи грамота. Грамоти получиха и паралелки от начален етап и прогимназиален етап. Грамоти за индивидуално участие получиха и много ученици.

„Ден без загинали на пътя“

Х ОУ „Алеко Константинов“ се включи активно в Европейската седмица на мобилността на 21.09.2022 г.

Дните на безопасност на ROADPOL винаги се провеждат едновременно с Европейската седмица на мобилността на Европейската комисия от 16 до 22 септември.

Целта на Дните на безопасност на ROADPOL е да привлече вниманието към пътната безопасност в Европа и извън нея и да намали броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, който е 70 на ден в цяла Европа, до нула поне за един ден.

За дните на безопасността учители и ученици осъществиха поредица от дейности, в които учениците показаха своите знания по безопасност на движението. Учениците популяризираха основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия като показаха безопасния маршрут до училището практически. Учениците от начален етап рисуваха и чертаха безопасния маршрут до училището.  С учениците от прогимназиален етап се проведе беседа по темата. Демонстрираха безопасно управление на велосипеди.

Идеята за НУЛА загинали бе приета ентусиазирано от учениците. Със своите дейности и мероприятия Х Основно училище се включи в разпространяването на мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“

Национално състезание по БДП, областен кръг

На 14.05.2022 г. се проведе областния кръг на националното състезание по БДП за област Перник. Победител е отбора на Х ОУ „Алеко Константинов“ с ръководител Мая Бориславова от община Перник, а отбора на ОУ „Христо Смирненски“ с ръководител Валентина Лазарова от община Радомир останаха на второ място.

Почетна съдийска комисия:
Председател: Стефан Петров – отдел „Пътна полиция“ към ОД на МВР
Членове:
1. Петър Котев – инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“
2. Юлия Методиева – главен инспектор в отдел „ПБПЗ“ към РЗИ-Перник
гост: инж. В. Коконова – Началник РУО Перник

Наградите за учениците: плакет и грамота връчи г-н Кирил Стоев, областен управител на гр. Перник.

За първото място грамоти на участниците връчи г-жа инж. В. Коконова, Началник РУО Перник.

За второто място грамоти на участниците връчи г-жа Д. Стафанова, директор на Х ОУ „Алеко Константинов“

Практическия изпит:

Успех на победителите в следващия кръг!


Национално състезание по БДП, общински кръг

Състезание по БДП „Пресичам безопасно“

Национално състезание по БДП 2022г – училищен кръг.

Европейска седмица на мобилността
16 – 22 септември 2021г.

В периода от 16 до 22 септември 2021 г. в нашето училище се проведоха открити занимания, посветени на Европейската седмица на мобилността. Десето основно училище е съпричастен партньор в организиране на дейности за превенция да се намали риска и броя на загиналите в пътнотранспортни произшествия. Тази година мотото на кампанията е свързано и с Дните за безопасност на ROADPOL: „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

В проведените занимания по Безопасност на движението по пътищата се включиха ученици от всички класове.

Учениците от 7б клас направиха демонстрация пред по-малките си съученици от 3б клас как да управляват  велосипед и да пресичат безопасно.
Учениците от 5а, 5б и 5г клас проведоха занимание на тема „Моят безопасен маршрут до училището. 

6а клас проведоха състезание на тема „Познаваме ли знаците по БДП“ 

Учениците от втори клас се включиха в игри на тема“Мога да пресичам“ на площадката по БДП. Четвъртокласниците припомниха правилата за движение в открито занимание на пътя към  училището. 

I а клас пресичат безопасно!

6г клас се състезават!

7а клас творят!

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП – ГАБРОВО

От 4 до 6 юни отборът на Х ОУ „Алеко Константинов“ , представител на област Перник, участва в Националното състезание по БДП в гр. Габрово за първа възрастова група, която включва ученици от 5,6 и 7 клас.

Отборът на нашето училище бе представен от Давид Граховски от 7“б“ клас, Гергана Руменова от 7“б“ клас, Валери Евстатиев от 6“б“ и Дария Боянова от 5“б“ клас и ръководителите на отбора г-жа Елена Николова и г-жа Емилия Никифорова, подкрепени от г-жа Стефанова – директор на училището и г-жа Тонева – зам. директор.

Шестнадесет отбора, победители в областните кръгове премериха сили и показаха своите знания в познаване на правилата и безопасното движение по пътищата. Участваха в два състезателни кръга – писмен и практически.

Състезанието беше открито на 5 юни  в 10:30 часа в двора на НУ „Васил Левски“ в гр. Габрово. Проведе се писмената част от състезанието, а след това колоездач от всеки отбор премина пробно през трасето с препятствия и изпитания.

 На 6 юни , в неделя,  отборите се състезаваха с велосипеди.  

Давид, Гергана, Валери и Дария получиха грамоти за активно участие и достойно представиха област Перник с четвърто място в крайното класиране.

Купите, медалите и грамотите бяха връчени от кмета на Габрово Таня Христова, от Стиляна Тинчева – председател на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата – Габрово и зам.-областен управител на област Габрово, Любка Алипиева – гл. експерт в Министерство на образованието и науката и Георги Маринов – началник на Регионално управление на образованието – Габрово. 


Любка Алипиева – гл. експерт в Министерство на образованието и науката

Отборите имаха възможност да разгледат  Дома на хумора, Интерактивния музей на индустрията и Националния музей на образованието. 

Въпреки състезателния характер, теста и препятствията от практическата част, остана удовлетворението от доброто представяне  и спечелените десетки приятелства с участници от цялата страна.   

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП, ОБЛАСТЕН КРЪГ  

На 15.05.2021г. Х ОУ “Алеко Константинов“ беше домакин на областния кръг на Националното състезание по БДП. Отборите финалисти от първа състезателна група V – VII клас се състезаваха в двата етапа на състезанието – писмен и практически изпит.
Учениците показаха равностойни знания и технически умения в познаването на правилата на движение.

На състезанието присъства г-жа  Росица Симеонова – старши експерт „ПОО“ в РУО -Перник

Отборът, който ще представи Пернишка област на Националното състезание по БДП в Габрово е отборът с ръководител Елена Николова : Давид Граховски, Гергана Ангелова, Валери Валериев и Дария Боянова.

Пожелаваме много успехи на състезателите!


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП, ОБЩИНСКИ КРЪГ 

На 16 април 2021г. нашето училище беше домакин на Общинския кръг на Националното състезание по БДП за първа състезателна група, която включва ученици от V – VII клас. 

Участие взеха  отбори с най-добри резултати от проведения предварителен училищен кръг. 


Гости на състезанието бяха представители от Община Перник. Приветствие към състезателите направи г-жа Юлиана Ефремова – началник отдел „Образование“ в общината. С радостна изненада бе посрещнат новият велосипед, награда за всички ученици в училище. 

След оспорвана надпревара, отбор „Б“ с ръководител г-жа Николова, се поздрави с успех и се класира на първо място. Отборът получи представителни екипи, закупени от 10 ОУ „Алеко Константинов“, с които ще представи община Перник в следващите етапи на състезанието. Госпожа Стефанова, директор на училището,показа екипите и ги връчи на отбора победител.

 Много успехи на всички състезатели!

Реализиране на проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

През декември 2020г. в двора на училището бе изградена външна  площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.
Това позволява да се провеждат часове по БДП на открито с всички ученици.

Училището разполага с подвижна вътрешна площадка, оборудване, което включва : подвижен светофар, комплект пътни знаци, конуси, каски, предпазни жилетки, детски велосипед.

От важно значение е културата на поведение на пътя при децата, изграждането на защитни механизми към опасностите на пътя и развиване на сетивните възприятия на учениците за безопасно поведение на пътя.

Реализирането на проекта е още една крачка напред към дисциплинираното и отговорно поведение на пътя, към което възпитаваме децата.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП – УЧИЛИЩЕН КРЪГ

На 25 февруари 2021 г. се проведе училищният кръг на Националното състезание по БДП за първа състезателна група, която включва ученици от V – VII клас. Бяха сформирани четири отбора. В първата част на състезанието учениците решаваха писмен тест с отборно вземане на решения. Втората част включва практически тест с управление на велосипед.  Всеки отбор излъчи свой представител за участие в практическия тест.

Всички ученици показаха много добра подготовка и умения да се състезават екипно. Точност, прецизност и отборно вземане на решение.

Отборът с най-високи резултати от участието на училищното състезание по БДП, който се поздрави с успех е отбор „Б“ с ръководител г-жа Елена Николова.

Поздравления за победителите, които продължават своето участие в следващия етап на състезанието!

След оспорвана надпревара, отбор „Б“ с ръководител г-жа Николова, се поздрави с успех и се класира на първо място. Отборът получи представителни екипи, с които ще представи община Перник в следващите етапи на състезанието. 

 Много успехи на всички състезатели!

Официален сайт на училището