На добър час, седмокласници!

На 3 юли 2020 г. бяха връчени свидетелствата за основно образование на учениците от седми клас. Директорът на училището г-жа Стефанова поздрави децата от трите седми класа и пожела на всички успешна реализация и постигане на все по-добри резултати в бъдещето им развитие. Отбеляза, че винаги са добре дошли в родното училище. Много успехи, сбъдване на желанията при кандидатстването в новото училище пожелаха и присъстващите учители г-жа Тонева, г-жа Здравкова, г-жа Никифорова, г-жа Христова и г-жа З. Йорданова.

С грамота „Алековец“ за отлично представяне в състезания, олимпиади и високи постижения в образователно-възпитателния процес и издигане авторитета на училището през учебната година бяха наградени Мария Малчева от 7 „а“ клас и Валентин Валентинов от 7 „б“ клас.

На добър час, седмокласници!

Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов” 2020

Поздравления за Андрей Тони Андреев от 7 „б“ клас!

Ученикът взе участие в Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов” – НПМГ в София, заедно с над 700 участници от цяла България. Състезанието се проведе на 28 юни 2020 година.

В модул „Талантлив биолог” Андрей е класиран на трето място и достойно представи нашето училище. Пожелания за бъдещи успехи и все по-високи постижения!

Успех, Андрей!

Национална олимпиада по география и икономика 2020

Поздравления за Валентин Тониев Валентинов” от 7 „б“ клас!

Ученикът се класира за Националната олимпиада по география и икономика 2020 г.

Националният кръг се проведе на 29 юни 2020 г. В него участваха 28 седмокласници от цялата страна. Ученикът за пореден път доказа своите познания и постигна забележителен резултат.

Поздравления, Валентин! Много бъдещи успехи!

Грамоти „Алековец“ в 4. клас

На 16.06.2020 г. директорът г-жа Десислава Стефанова награди с грамоти „Алековец“ ученици от 4 клас. Грамотите се връчват ежегодно за особен принос и повишаване авторитета на училището. Тази година „Алековец“ получиха Иван Славенин от 4. д и Михаил Йорданов от 4. в клас.

Поздравления и успех!

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Ако има ден, който ни обединява, това е 24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост. Днес ние отдаваме почит на създателите на българската азбука светите братя Кирил и Методий.

Във времена на изпитания и трудности, ние учителите на Х ОУ „Алеко Константинов“ приехме предизвикателството за нов вид обучение – виртуалното. Заедно с нашите партньори – родителите продължихме ограмотяването и обучението при новите условия, в името на децата ни.

Честит празник!

Празничен поздрав до всички учители и ученици от
Х ОУ „Aлeĸo Koнcтaнтинoв” по случай 24 май.
Анелия Георгиева, ученичка от 5. „в“ клас, класирана на второ място на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.

училищна униформа

Х ОУ „Алеко Константинов” е училище с модерна визия. От учебната 2020/2021 г. учениците ще имат училищна униформа, с която да представят нашата институция на официални празници, паради, състезания и награждавания.

Пожелаваме на всички ученици с гордост да носят униформите и да прославят името на училището!

ПРИЕМ 2020/2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите          
първокласници  и деца за подготвителна група за учебната 2020/2021г.

В  Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.
В Х ОУ „Алеко Константинов“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VII клас.
В Х ОУ „Алеко Константинов“–  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище с басейн.
Заповядайте в Х ОУ  „Алеко Константинов“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!

СЪОБЩЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. E ДО 30.05.2020г. В КАБИНЕТА НА ЗДУД НА УЧИЛИЩЕТО

 1.  Критерии при приема на ученици в І клас

    Общи критерии:

Близост на училището до постоянния/ настоящ адрес на родителите/ настойниците или най-краткия и безопасен път до училището.

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4т.

             Допълнителни критерии избрани от училището:

 • Дете с трайни увреждания над 50% – 5т.
 • Дете с двама починали родители – 3т.
 • Дете с един починал родител – 2т.
 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);
 1. Необходими документи за записване на първокласници:
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство.
 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.
 1. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • До 29 май 2020г. – прием на заявления от родителите (по образец), за постъпване в първи клас;
 • На 04 юни 2020г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием
 • На 05 юни 2020г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 08 юни до 10 юни 2020г. – записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група);
 • На 10 юни 2020г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 11 и 12 юни 2020г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • На 13 юни 2020г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на свободни места, приема продължава до 01.09.2020г.)
 • До началото на учебната година – Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

                   гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2

                  директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

Официален сайт на училището